Suivez mes commentaires sur l'actualité de la justice et des barreaux

Autonoom en abstract karakter van de bankgarantie op eerste verzoek : een tweesnijdend zwaard

2 Janvier 2020

JP Buyle et C. Claesens, DBF-BFR, 2019/4, p.304-305.